Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


शासन व व्यवस्थापन

आधार स्तंभ

अ.क्र. नांव पद
१) श्री.सुरेश आदगोंडा पाटील चेअरमन
२) अॅड.श्री.पी.आर. पाटील व्हाईस चेअरमन
३) श्री. सुहास बापुसाहेब पाटील ऑनररी सेक्रेटरी
४) अॅड. श्री. विजयकुमार श्रीधर सकळे खजिनदार

व्यवस्थापकीय समिती

अ.क्र. नांव पद
१) श्री.सुरेश आदगोंडा पाटील चेअरमन, मॅनेजिंग कौन्सिल
२) अॅड.श्री.पी.आर. पाटील व्हाईस चेअरमन, मॅनेजिंग कौन्सिल
३) श्री. सुहास बापुसाहेब पाटील ऑनररी सेक्रेटरी
४) अॅड. श्री. विजयकुमार श्रीधर सकळे खजिनदार
५) श्री.बाबासाहेब नेमगोंडा पाटील चेअरमन, विश्वस्त समिती
६) श्री.चंद्रकांत भाऊसाहेब पाटील सभासद, गव्हर्निंग कौन्सिल
७) श्री.राजगोंडा आण्णासो पाटील सभासद, मॅनेजिंग कौन्सिल

शासक समिती (गव्हर्निंग कौन्सिल)

अ.क्र. नांव पद
१) श्री.कल्लाप्पाण्णा बाबुराव आवाडे अध्यक्ष
२) श्री. सुहास बापुसाहेब पाटील ऑ.सेक्रेटरी
३) अॅड. श्री. विजयकुमार श्रीधर सकळे खजिनदार
४) श्री.सुरेश आदगोंडा पाटील सभासद
५) प्राचार्य श्री. विजयकुमार तातोबा चौगुले सभासद
६) अॅड.श्री.एस्.एस्.पाटील सभासद
७) प्रा.श्री.शरद रामगोंडा पाटील सभासद
८) श्री.अशोक आण्णासाहेब पाटील सभासद
९) श्री.वसंत देवाप्पा बिरनाळे सभासद
१०) श्री.चंद्रकांत भाऊसाहेब पाटील सभासद
११) श्री.अभय सुरेश पाटील सभासद
१२) श्री.महावीर अदिनाथ शेटे सभासद
१३) श्री. शांतिनाथ गुंडाप्पा कांते सभासद
१४) श्री.रावसाहेब आण्णासाहेब पाटील (१५.११.२००८) सभासद
१५) सौ. नंदा अजित पाटील सभासद
१६) श्री.जयंत नारायण नंदुरकर सभासद
१७) श्री. जे.बी. पाटील सभासद
१८) श्री. विजय केशवराव चौगुले सभासद
१९) श्री. प्रमोद महावीर पाटील सभासद
२०) श्री. मोहन जंबुराव चौगुले सभासद
२१) श्री. दिलीप शामराव आरवाडे सभासद
२२) श्री.राजीव वसंतराव चौधरी सभासद
२३) श्री. आण्णासाहेब शामराव चोपडे सभासद
२४) श्री.रावसाहेब जिनगोंडा पाटील सभासद
२५) श्री.बाबासाहेब नेमगोंडा पाटील सभासद
२६) श्री.अजित बाबासाहेब पाटील सभासद
२७) अॅड.श्री.जयंत वासुदेव नवले सभासद
२८) सौ.राजश्री शांतीनाथ कांते सभासद
२९) श्री.श्रीपाल आण्णासो खेमलापूरे सभासद
३०) श्री.दादासो चवगोंडा पाटील सभासद
३१) श्री.राजीव देवगोंडा पाटील सभासद
३२) श्री.प्रविण सुरजमल लुंकड सभासद
३३) श्री.उदय जगोंडा पाटील सभासद

विश्वस्त समिती :

अ.क्र. नांव पद
१) श्री.बाबासाहेब नेमगोंडा पाटील चेअरमन
२) प्राचार्य श्री.व्ही.टी.चौगुले सभासद
३) श्री.उदय जगोंडा पाटील सभासद
४) सौ.निर्मला शामराव आरवाडे सभासद
५) अॅड.श्री.जयंत वासुदेव नवले सेक्रेटरी

कार्यकारी समिती (मॅनेजिंग कौन्सिल)

अ.न. नाव व पत्ता हुद्दा फोन नंबर्स
1 श्री. शांतिनाथ गुंडाप्पा कांते प्लॉट नं. 14, मार्केट यार्ड, सांगली चेअरमन (R) (0233) 2324128
(O) (0233) 2672927
(M) 9595855108
(M) 9422408091
2 अॅड. श्री. पी. आर. पाटील ‘वितराग बंगला’ हिम्मत बहादूर परिसर, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर वॉइस चेअरमन (R) (0231) 653423
(O) (0231) 650163
(M) 9422408091
3 श्री. सुहास बापूसाहेब पाटील 361/2, प्लॉट नं. 5 अशोक पाटील हॉस्पिटल समोर, विश्रामबाग – सांगली ऑनररी सेक्रेटरी (O) (0233) 2310484
(R) (0233) 2301280
(M) 9822058324
4 श्री. अशोक अण्णासाहेब पाटील 111, महावीरनगर, सांगली खजिनदार (R) (0233) 2622912
(M) 9850886339
5 श्री. कल्लाप्पाणा बाबुराव आवाडे “इंदुकला” आवाडेनगर, इचलकरंजी, ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर सभासद (O) (0230)2424493
(M) 9822088861
6 श्री. सुरेश आदगोंडा पाटील “इंदिरा निवास” उदय कॉलनी, नेमीनाथनगर, सांगली सभासद (R) (0233) 2303205
(M) 9822439391
7 प्रा. शरद रामगोंडा पाटील रा. कुपवाड ता.मिरज जि. सांगली सभासद (O) (0233) 2346600
(M) 9225821050
8 श्री. रावसाहेब जिनगोंडा पाटील “सागर” मेडिको, सिव्हील हॉस्पिटल रोड, सांगली सभासद (R) (0233)237454594
(M) 9422523034
9 श्री. चंद्रकांत भाऊसाहेब पाटील “चंद्रजीत” 59, उत्तर शिवाजीनगर, सांगली सभासद (R) (0233)2320683
(M) 9423869358
10 अॅड. श्री. जयंत वासुदेव नवले “सुविवाज” चिंतामणीनगर, सांगली सभासद (R) (0233) 2313935
(M) 9822477723
11 श्री. रावसाहेब अण्णासाहेब पाटील रा. बोरगाव ता. चिक्कोडी जि. बेळगाव सभासद (O) (08338) 251690
(R) (08338) 251658
(M) 09448114658
12 श्रीमती. अनिता संजय पाटील 114/ब/ब, महावीरनगर, सांगली सभासद (M) 7588686886
13 श्री. प्रमोद बाळासाहेब चौगुले जिव्हाळा, 1,शारदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था. कुपवाड रोड, सांगली सभासद (O) (0233) 2670388
(M) 9423870888
14 श्री. भालचंद्र वीरेंद्र पाटील F1, श्रीरामदर्शन अपार्टमेंट, नेमीनाथनगर, सांगली सभासद (M) 9822981000
15 श्री. मिलींद वसंतराव चौधरी ‘सेजल’ प्लॉट नं. 28, पार्श्वनाथनगर, बालाजीनगर समोर, कुपवाड रोड, सांगली सभासद (R) (0233) 2303917
(M) 9422613047
(M) 8805931008
16 अॅड. श्री. सुधीर वसंत खाडे ‘वर्धमान’ 248, महावीरनगर, सांगली सभासद (M) 9422407121
17 श्री. सुकुमार सुरचंद्र सिदनाळे रा. दत्तवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर सभासद (M) 9421204243
18 श्री. वसंत बाबुराव कोडग प्राचार्य. श्रीमती. कस्तुरबाई वालचंद महाविदयालय, सांगली सभासद (O) (0233) 2372102
(M) 9421049555
19 श्री. शांतिनाथ बापू चौगुले मुख्याध्यापक, स्व. श्रीमंतीबाई सातगोंडा पाटील (मजलेकर) प्रक्टिसिंग स्कूल, सांगली सभासद (O) (0233) 2622030 (M) 9421124368
20 प्राचार्य, आचार्य देशभूषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बेडकीहाळ सभासद (O) (08338) 261166
(M) 9420011011
21 मुख्याध्यापक, श्रीमती आक्काताई नाना नेजे हायस्कूल, दत्तवाड सभासद (O) (02322) 241126
(M) 9372119602