Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


ग्रंथालय विभाग

1 माध्य व उ.माध्य ३७४८६
2 संगणक ३२९
3 केंद्रशासन पुरस्कृत उच्च माध्य. सायन्स ४३९
4 एम.सी.व्ही.सी. १७६९

विभागवार -

1 माध्य तात्रिक ८८५
2 संदर्भ ४९१
3 माध्य. शिक्षक ३६७७
4 माध्य. शिक्षक क्रमिक ११५९२
5 उ.मा. विभाग (आर्ट,कॉमर्स,सायन्स) ४७३२

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत- ३५५९१

(पाठय पुस्तके व स्वा. पुस्तिका)

नियत कालिके

  • १) शिक्षण संक्रमण - माध्य व उच्च. माध्य
  • २) आरोग्यदीप - माध्य व उच्च. माध्य
  • ३) ड्रीम २०४७ - माध्य व उच्च. माध्य
  • ४) तीर्थंकर - माध्य व उच्च. माध्य
  • ५) जीवन शिक्षण - माध्यमिक
  • ६) दृष्टिलक्ष्य - माध्यमिक