Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


संपर्क

लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीचे, सांगली हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, सांगली.
टेक्निकल, आटर्स्, कॉमर्स - सायन्स - एच. एस. सी. व्होकेशनल (एम.सी.व्ही.सी.)

पत्ता : महावीर नगर, सांगली - ४१६४१६

फोन नं. : (०२३३) २६२३२०३, २६२१६०१

एस.एस.सी. इंडेक्स नं. : २२.०८.००४ (महाराष्ट्र राज्य)

ज्युनियर कॉलेज इंडेक्स नं. : २२.०८.२००९

Website : www.sanglihighschool.com

E-mail : sangli_highschool@rediffmail.com